Bhunaigh Comhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge Coiste Cuimhneacháin Phort Láirge le hionadaíocht traspháirtí agus pobail chun clár Deich mBliana na gCéad Bliain i gCathair agus i gContae Phort Láirge a fhorbairt agus a riaradh.

 • Michael Farrell, Cathaoirleach an Choiste Cuimhneacháin
 • An Clr Joeanne Bailey, Sinn Féin
 • Martin Coffey, Cumann Staire agus Oidhreachta Gaeltacht na nDéise
 • Bernadette Guest, Oifigeach Oidhreachta
 • An Clr Joe Kelly, Neamhspleách
 • Tony McSweeney, Líonra Rannpháirtíochta Poiblí
 • An Clr Jason Murphy, Fianna Fáil
 • Donnchadh O’Ceallacháin, Músaem na Seoda Phort Láirge
 • An Clr Thomas Phelan, An Lucht Oibre
 • An Clr Jody Power, Comhaontas Glas
 • An Clr Frank Quinlan, Fine Gael
 • Joanne Rothwell, Cartlannaí
 • William Whelan, Músaem Chontae Phort Láirge
Waterford City & County Council Archives Office