Clár Cuimhneacháin Phort Láirge

Bhí tionchar mór ag Cogadh na Saoirse agus ag an gCogaidh Cathartha ar mhuintir Phort Láirge, pobal a bhí thíos le luíocháin, ruathair agus cuirfiúnna. Chun an tréimhse seo a chomóradh, tá clár tionscadal pobail ag Coiste Cuimhneacháin Phort Láirge agus táthar ag leanúint de thacaíocht a thabhairt do thaiscéalaíocht agus d’fhoilseacháin níos doimhne ar imeachtaí Dheich mBliana na gCuimhneachán i bPort Láirge.

Chuaigh Cogadh na Saoirse agus an Cogadh Cathartha go mór i bhfeidhm ar mhuintir Phort Láirge, le luíocháin, ruathair agus cuirfiúnna ag cur isteach ar an bpobal. Chun comóradh a dhéanamh ar an tréimhse seo, tá clár de thionscadail phobail curtha le chéile ag Coiste Cuimhneachán Phort Láirge agus leantar ar aghaidh ag tabhairt tacaíochta do mhionchíoradh agus d’fhoilseacháin ar na himeachtaí seo trí Dheich mBliana Chomóradh an Chéid i bPort Láirge.

Léigear Phort Láirge

Reáchtálfar clár imeachtaí chun Léigear Phort Láirge a chomóradh, le cainteanna agus turas siúlóide Dé Sathairn an 16 Iúil 2022 agus gearrscannán le James O’Doherty ina léireofar príomhionaid agus agallaimh le híomhánna cartlainne breise ón tréimhse sin.

Le linn chomóradh an léigir an 20 Iúil, beidh tvuíteáil bheo ar siúl ag James O’Doherty ar na heachtraí de réir mar a tharla siad 100 bliain ó shin.

Scannán Liam Lynch

Maidir leis an ngrianghrafadóir agus an físghrafadóir as Dún Garbhán, John Foley, fear a bhuaigh Gradam Údarás na Gaeltachta an Léiriúcháin Gaeilge is fearr as scannán uaidh Díoltas/Revenge sa bhliain 2020, beidh sé siúd ag scannánú clár faisnéise ar Liam Lynch, Ceann Foirne na bhFhórsaí Frith-Chonartha a maraíodh ar an 10 Aibreán 1923 ar Shléibhte Chnoc Mhaoldomhnaigh.

Léarscáil scéalaíochta an Chogaidh Shibhialta

Forbrófar léarscáil scéalaíochta ar líne chun eachtraí uile an Chogaidh Chathartha a dhoiciméadú agus a mhapáil agus is é an staraí Cian O’Flaherty a dhéanfaidh an taighde.

Forbrófar foilseacháin bhreise agus acmhainní oideachais mar chuid de chlár 2022 le haghaidh Deich mBliana na gCuimhneachán.

LE TACAÍOCHT ÓN ROINN TURASÓIREACHTA, CULTÚIR, EALAÍON, GAELTACHTA, SPÓIRT AGUS MEÁN FAOI THIONSCNAMH DHEICH MBLIANA NA GCUIMHNEACHÁN 2012-2023.

Waterford City & County Council Archives Office