Ár gCláir

Bunaíodh clár náisiúnta Deich mBliana na gCuimhneachán chun clár imeachtaí a chur ar fáil don tréimhse 1912-2023. Reáchtáil Cathair agus Contae Phort Láirge roinnt comhdhálacha, seimineár agus cainteanna le linn Deich mBliana na gCuimhneachán. Is féidir leat iniúchadh a dhéanamh ar Chláir na n-imeachtaí a tharla go dtí seo chun blas a fháil ar na himeachtaí a reáchtáladh.

Waterford City & County Council Archives Office