Scéim Deontas Pobail
Is ar bhonn bliantúil a fheidhmíonn Scéim Dheich mBliana na gCuimhneachán agus osclaítear í i mí Feabhra nó i mí an Mhárta gach bliain.

Tionscadail 2022

GRÚPA CUR SÍOS AR AN TIONSCADAL
Bailte Slachtmhara Dhún Garbhán Múrphictiúr Chumann na mBan
CLG Dhún Aill Cuimhneachán Tom O’Brien
Joseph O'Riordan Gearrscannán ar imtheorannaithe Bhaile Coinnleora

Tionscadail 2021

GRÚPA CUR SÍOS AR AN TIONSCADAL
Grúpa Staire Bhaile Uí Bhaoill Leabhrán ar luíochán Bhaile Bhaoill
Tionscadal Forbartha Pobail an Chorrbhaile Suíomh gréasáin agus taispeántas ar luíochán Bhaile an Phiocardaigh
Cumann Staire agus Oidhreachta Ghaeltacht na nDéise Cur i láthair físeáin “The History of Gun-Running Waterford 1913-1923” [Stair na Smuigléireachta Gunnaí i bPort Láirge 1913-1923]
Ionad Lae na nDéise/Cúram d’Aosaigh Dhún Garbhán Leabhrán cuimhneacháin “Memoirs of the Decade” [Cuimhneacháin na Deacáide] arna léiriú ag baill an Ionaid atá ag obair le Scoil Náisiúnta Bhaile Uí Chorráin, Ranganna 3-6
Féile Ealaíne Imagine Gearrscannán “Interview with a Rebel” [Agallamh le Réablóidí]
Cuimhní Chill Rosanta Leabhrán “The Revolutionary Pat Keating of Comeragh” [Pat Keating na gComarach, Réabhlóidí]
Simon Maguire Gearrchlár faisnéise “The West Waterford Flying Column: Life on the Run” [Colún Eitilte Iarthar Phort Láirge: an Saol ar Teitheadh]
Oidhreacht na Trá Móire Foilseachán scoile ar luíochán Bhaile an Phiocardaigh
Comhdháil Cheardchumainn Phort Láirge Cainteanna Poiblí: “Role of Labour in the Revolutionary Period” [Ról an Luchta Saothair sa Tréimhse Réabhlóideach]
Éire 2016 — Maoiniú Cuimhneacháin Pobail
In 2016 leithdháileadh maoiniú ar 40 tionscadal ar fud Chathair agus Chontae Phort Láirge faoin gCiste Cuimhneacháin Pobail. Bronnadh maoiniú suas le €1,000 in aghaidh an ghrúpa ar ghníomhaíochtaí pobalbhunaithe chun feasacht ar stair Éirí Amach 1916 a ardú trí sheimineáir, léachtaí, turais siúlóide, foilseacháin, taispeántais, imeachtaí téatair agus cuimhneacháin bhuana.

GRÚPA CUR SÍOS AR AN TIONSCADAL
Bailte Slachtmhara An Lios Mór Cuimhneachán aolchloiche agus 3 chuaillí bratach i bPáirc an Bhaile Lios Mór.
Bailte Slachtmhara An Baile Dubh/Chill Mhíodáin Gáirdín Cuimhneacháin Éirí Amach 1916 sa Bhaile Dubh.
Bailte Slachtmhara Coill Mhic Thomáisín Cuimhneacháin Éirí Amach 1916 sa Coill Mhic Thomáisín le haithrisí, cainteoirí  agus plé ar iarmhairtí 1916 agus náisiúntacht agus luachanna náisiúnta.
Ionad Teaghlaigh agus Pobail Naomh Bríd

 

Behind The Lines- Taispeántas ag díriú ar Mhná san Éirí Amach mar atá doiciméadaithe trí iontrálacha dialainne, grianghraif agus lámhcheardaíocht agus curtha i láthair trí fhísealaín agus scéalaíocht a bhaineann le mná Naomh Bríd.
Forbairt Pobail Baile na Sagart Léacht san Ionad Pobail agus oscailt "The Leaders Grove"- seacht gcrann a chur chun na sínitheoirí 1916 a chomóradh.
Compántas amharclainne Stagemad They Think Its All Over-  dráma le Noel Kelly ar stáitse i Central Arts, Port Láirge ag díriú ar dhearcadh fhir óig as Port Láirge ag fás aníos i rith agus i ndiaidh na Cásca 1916 agus ar an tionchar a bhíonn ag a oidhreacht ar a thodhchaí.
Compántas amharclainne Brideview, Tulach an Iarainn The 1916 Seven- Léiriú drámaíochta athléiriú drámatúil, ceol agus filíocht le fócas ar leith ar sheachtar sínitheoirí an Fhorógra agus an tionchar a bhí ag Éirí Amach na Cásca ar a saol pearsanta.
Cór na mBan Voiceover  Ceol Comórtha 1916 – cumadóireacht  amhrán, le ceol speisialta, bunaithe ar roinnt scríbhinní bunaidh ó 1916. Beidh Cór na mBan Voiceover ar fáil mar acmhainn don Chomhairle le haghaidh imeachtaí ábhartha - mar shampla, searmanais oscailte agus príomhimeachtaí.
Scéim Feabhsúcháin Sráidbhaile Cuimhneachán le plaic chomórtha agus cuaille bratach, laistigh den ghairdín pobail.
Coiste na Féile Tostal, Tulach an Iarainn Gairdín Cuimhneacháin ag Teach Deirge an Iarainn
Bailte Slachtmhara Port Lách Gairdín Cuimhneacháin 1916
Portlaw 100  Centenary Committee Súil Cumann na m Ban – installation of a Granite Plaque with inscription  to commemorate Cumann na mBan
Portlaw 1916 Committee Naming of Bridge at Fiddown with installation of Granite Plaque with inscription
Waterford Youth Arts A New Proclamation –Commissioning of  play  with Martina Collendar based on new versions of the Proclamation that WYA members create.
Tallow  1916 Commemoration Committee Restoration of  the  1966 Monument
Fadó Productions  Ltd Walk To Freedom Walking Tour  involving Courthouse, Waterford Crystal , Greyfriars Church, John Condon Memorial, Spanish Civil War memorial, Bishop’s Palace Garden  in may and June 2016.
Waterford-St. Herblain Town Twinning Commitee Culture Evening involving  lecture and music in Waterford and St. Herblain
Dungarvan Care of the Aged Ltd Collection of stories and memories  of members of day care centre   with exhibition on  1916  involving local historian , photographer  and pupils of St. Mary’s National School.
Bailte Slachtmhara An Aird Mhóir Taispeántas Poiblí d’Fhorógra buan 1916, déanta as cloch
Fenor National School Pathways to 1916- stories of the locality, songs,  reviewing newspapers and archives  researched by 5th and 6th class pupils
Tramore Heritage Group Architectural /Historical Perspective of 1916- Pupils of 5 schools in the Tramore area  used model buildings to discuss 1916 facilitated  by historian  Maxine Keoghan  and architect  Jim Hennesy.
Comhlucht Forbatha na n Déise Coimcheoil an Comóradh
Comórtas Liteartha
Leac Comóradh
Lá Fhéile Pádraig
Aifreann sa Sean Phobaill
Waterford Youth Arts Reading our Past, Writing our Future- series of creative writing workshops with local schools and WYA exploring the literature and writing that shaped and was inspired by the 1916 Rising.
Waterford Women’s Centre Remembering Waterford Women- hosting of public event  to highlight  forgotten women in political change and unveiling of a blue Civic Trust plaque to Rosamund Jacob.
Kilmacthomas Primary School 1916 in Kilmacthomas fair with period costume, songs, old photographs, and story telling by local historians to be held in Rainbow Hall
Imagine Arts Festival History and Heritage Weekend- talks and lectures  on the Rising and local connections to the event
Cappoquin Heritage Group 1916 Remembered- public event with songs and poetry recalling the time period and re-enactment of James Connolly’s trial.
Cappoquin Heritage Group 1916- Pages of time-Shop Window display of newspapers   from  the time, 1916 Census  and 1916 Proclamation for 12 days from Easter Monday
An Corsaiceach Na Fir ón Rinn a throid san Éirí  Amach – short film for TG4 series Dúiche on the two men from Ring who took part in the 1916 Rising.
Kilmacthomas 1916 Garden Remembrance Committee Remembrance Garden  with 7 trees   and flagpole, tricolour and limestone reproduction of the proclamation
1848 Tricolour Celebration 1848 Tricolour Celebration- Historical re-enactment of the Easter Rising using the backdrop of the Motor Tax Office as the GPO on March 5th
1848 Tricolour Celebration Citizenship Ceremony- 200+ new citizens receive citizenship from the Minister of Justice
1848 Tricolour Celebration Schools  Program- actor playing the part of Thomas Francis Meagher  visiting schools across Waterford county.
Waterford New Music Week We hereby proclaim the Irish Republic Competition for music students to set the 1916 Proclamation to 5 minute composition )
Tramore Tidy Towns 1916 Remembrance Garden
 Waterford Council of Trade Unions Workers  in 1916 and the Irish Revolutionary Period – book launch  on the 1916 Revolutionary period and the involvement of the labour  movement. Talks  by leading authors and academics on labour  and the War of Independence and the role of women in 1916  and 1923.
1916 Re-enactment Group 1916 Re-enactment Project – uniformed re-enactment of the reading of the proclamation
Waterford Central Arts Rising- A Commemorative Exhibition- curated exhibition of contemporary art by artists from Waterford  City and County entitled Rising involving  up to 20 works by 10-20 artists
Waterford Central Arts A Song for 2016 with Paul Butler – TY students  invited to write an original piece of music or poetry one  of the headings.
 Williamstown Community Childcare Centre Cultural and Educational Evening-Community crèche celebrated diversity displaying their national culture  along with Irish Culture through dance, song and dress.
Ardkeen Village Residents Association Community Garden

 

LE TACAÍOCHT ÓN ROINN TURASÓIREACHTA, CULTÚIR, EALAÍON, GAELTACHTA, SPÓIRT AGUS MEÁN FAOI THIONSCNAMH DHEICH MBLIANA NA GCUIMHNEACHÁN 2012-2023.

Waterford City & County Council Archives Office