Port Láirge - An Cogadh Cathartha a Léarscáiliú

Sainaithníonn Léarscáil an Chogaidh Chathartha de chuid Phort Láirge imeachtaí, eachtraí agus tragóidí an Chogaidh Chathartha i bPort Láirge. Choimisiúnaigh Coiste Cuimhneachán Chathair agus Chontae Phort Láirge Cian Flaherty chun taighde a dhéanamh ar imeachtaí an Chogaidh Chathartha agus iad a chur le chéile agus na sonraí a uaslódáil ar léarscáil chóras faisnéise geografaí don phobal.

Taifeadann an léarscáil an Cogadh Cathartha i bPort Láirge de réir suíomhanna. Bíonn na suíomhanna marcáilte ar an léarscáil le spota dearg agus luafar san iontráil (Suíomh go garbh) do shuíomhanna nach bhféadfaí a lonnú ar an léarscáil.

Íomhá ón léarscáil a léiríonn an méid tionchair a bhí ag an gCogadh Cathartha i bPort Láirge.

Chun imeachtaí a fheiceáil le níos mó sonraí, déan an léarscáil a mhéadú agus stiúir go suíomh ar leith agus cliceáil ar an spota dearg. Tá na sonraí taifeadta faoi na ceannteidil:

Imeacht Teideal an imeachta, mar shampla “Luíochán ag Móin na Láirge” nó “Cruinniú Feidhmiúcháin an IRA”
Dáta Dáta an imeachta nó dáta a bhaineann leis an imeacht
Cur síos Cur síos ar an imeacht nó eachtra
Foinsí Liosta foinsí don imeacht, cosúil le nuachtáin, comhaid Phinsean Míleata, foilseacháin
Nasc chuig níos mó eolais (más ann) Do roinnt iontrálacha d’fhéadfadh sé go bhféadfá cliceáil ar nasc le haghaidh breis eolais cosúil le cuntas nuachtáin ar líne
Nasc chuig íomhánna Do roinnt iontrálacha tá nasc chuig iontráil catagóire d’íomhá a choinníonn Leabharlann Náisiúnta na hÉireann

Táimid go mór faoi chomaoin ag an uile dhuine a thug eolas chun suíomhanna nó imeachtaí a aithint agus a thaifeadadh:

Eddie Cantwell; Evelyn Coady; Aidan Coffey; Ger Crotty; Kate Dee; Michael Desmond; Andrew Doherty; Conor Donegan; Liam Dunne; Donie Fell; Nioclás Graves; Maxine Keoghan; Cian Manning; Brendan Mansfield; Pat McCarthy; Tommy Mooney; Alice O’Donoghue; Jamie O’Keeffe; Pat Ormond; John Quinn; Gerard Shannon; agus Willie Whelan.

Gabhaimid ár leithscéal má tá ainm aon duine fágtha in easnamh. Bhí an tacaíocht seo luachmhar chun léargas a chur ar fáil den Chogadh Cathartha i bPort Láirge.

Fuair an tionscadal seo tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi thionscnamh Dheich mBliana na gCuimhneachán 2012-2023 agus Coiste Cuimhneachán Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge.

Waterford City & County Council Archives Office