Foilseacháin

Tá ailt ó na Leabhair Chúnta nó go díreach ó údair ar ábhair a bhaineann le Deich mBliana na gCuimhneachán ar fáil. Cuirfear ailt bhreise leo.

Le linn Deich mBliana Chomóradh an Chéid, tá tacaíocht láidir tugtha ag Port Láirge do thaighde níos doimhne ar na daoine agus ar na himeachtaí a tharla le linn na Deich mBliana i bPort Láirge trí chlár na bhfoilseachán.

 • Buafaimid an Cogadh seo / “We Shall Win This War” le Richard Mulcahy: A Military History /Stair Mhíleata; scríofa ag Patrick Taaffe

 • Cathair Phort Láirge, Briogáid Phort Láirge Thoir den IRA agus Streachailt na Saoirse 1912-1921 / Waterford City, The East Waterford Brigade I.R.A. and the Struggle for Independence

  1912-1921; scríofa ag An Dr. Pat McCarthy

 • “The Bad Times” - Tithe Móra Tuaithe le linn thréimhse na Réabhlóide / “The Bad Times” - Waterford Country Houses during the Revolutionary Period; scríofa ag William Fraher

 • Teideal Oibre: “Cumann na mBan” – taifead a chur ar fáil de bhaill Phort Láirge agus a gcuid gníomhaíochtaí le Christine Knight O’Connor agus Eddie Cantwell.

 • The Comeraghs "Gunfire & Civil War" - Sean Murphy & Síle Murphy - Cogadh na Saoirse & an Cogadh Cathartha i bPort Láirge i bhfocail na n-óglach a throid. 

 • "Illustrated History of Dungarvan" - Edmund Keohan - Foilsíodh an leabhar seo den chéad uair sa bhliain 1923 agus tá cur síos iontach comhaimseartha ann ar an saol in Iarthar Phort Láirge le linn Chogadh na Saoirse agus an Chogaidh Chathartha.

 • "The Bad Times" - William Fraher.  Saol na dtithe móra tuaithe i bPort Láirge le linn na Tréimhse Réabhlóidí a dhoiciméadú.

Ailt

 • Nár dhein Port Láirge puinn go fóill? Waterford in the War of Independence, 1919-1921 - A Comparative Analysis [Port Láirge i gCogadh na Saoirse 1919-1921 - Anailís Chomparáideach] le P. McCarthy.  Decies Journal Uimh. 58

  http://snap.waterfordcoco.ie/collections/ejournals/164326/164326.pdf

 • Daonlathas agus Athrú: Toghcháin Áitiúla 1920 in Éirinn  an Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta a rinne coimisiúnú, ó Chartlannaithe na Rialtas Áitiúil agus ó Bhainisteoirí Taifead, chun toghcháin áitiúla 1920 a chomóradh. In eagar ag cartlannaithe Niamh Brennan (Dún na nGall) agus ag Gráinne Doran (Loch Garman), tá cáipéisí ann ó Chartlanna i gCathair agus i gContae Phort Láirge.

  https://www.gov.ie/en/publication/8e35f-democracy-and-change-the-1920-local-elections-in-ireland/

Waterford City & County Council Archives Office