Chruthaigh Coiste Cuimhneachán Chomhairle Cathrach agus Contae Phort Láirge le tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta faoi thionscnamh Dheich mBliana na gCuimhneachán 2012-2023 pacáistí acmhainne scoile do na scoileanna náisiúnta i bPort Láirge. Cuireann na pacáistí acmhainne rochtain ar chartlanna digiteacha ar fáil do scoláirí ar Dheich mBliana na gCuimhneachán a bhaineann le Cathair agus Contae Phort Láirge.

Olltoghchán 1918 i bPort Láirge

I mí na Nollag 1918 reáchtáladh olltoghchán in Éirinn. Bhí sé seo an-tábhachtach toghchán toisc go raibh go leor daoine ann a bhí in ann vótáil den chéad uair agus toisc gur dhiúltaigh na daoine a toghadh na suíocháin a bhuaigh siad sa Bhreatain a ghlacadh Teach na dTeachtaí agus ina ionad sin bhunaigh Dáil Éireann agus dhearbhaigh go raibh Éire poblacht agus nach cuid den Ríocht Aontaithe í a thuilleadh.

Port Láirge : Neamhspleáchas agus Corraíl

Tar éis an Olltoghcháin i mí na Nollag 1918, ní dheachaigh na daoine a toghadh in Éirinn chuig Teach na dTeachtaí i Londain, ach ina ionad sin bhunaigh siad agus d’fhreastail siad ar a bparlaimint náisiúnta nua – Dáil Éireann i mBaile Átha Cliath. Chruinnigh Dáil Éireann ar an 19 Eanáir 1919 i dTeach an Ard-Mhéara i mBaile Átha Cliath. Ba í seo an chéad Dáil in Éirinn ach ní raibh ach 27 de na 73 ball tofa de chuid Shinn Féin i láthair toisc go raibh go leor acu gafa ag Údaráis na Breataine, agus níor fhreastail aon duine den 6 bhall de Pháirtí Parlaiminteach na hÉireann ná de na baill Aontachtacha.

Waterford City & County Council Archives Office