Cláir Roimhe seo

Bunaíodh clár náisiúnta, Deich mBliana na gCuimhneachán, chun clár imeachtaí a chur ar fáil don tréimhse 1912-2023. Reáchtáil Cathair agus Contae Phort Láirge líon comhdháileacha, seimineár agus cainteanna le linn Dheich mBliana na gCuimhneachán. Is féidir súil a chaitheamh ar chláir na n-imeachtaí roimhe seo chun blaiseadh a fháil de na himeachtaí a reáchtáladh.

Clár 1916

100 bliain ó shin, chuir fir agus mná 1916 Éire ar chosán chun saoirse agus féinrialú. Le linn 2016, comóradh 100 bliain Éirí Amach 1916, tá éagsúlacht mhór imeachtaí ar siúl ar fud chathair agus chontae Phort Láirge chun cuimhneamh ar a n-íobairt.

Comóradh SS Formby & Conningbeg

Ba é an toradh a bhí ar “Thubaiste Loingis Phort Láirge” an iomlán cailleadh foirne agus paisinéirí an dá long agus bhí a dola báis 83 duine. Ba thragóideach an bás seo toradh an chatha ar son na bhfarraigí sa Chéad Chogadh Domhanda. Bhí an dá long gaile ar mhisean contúirteach le trasnú Muir Éireann a bhí faoi léigear ó U-bháid na Gearmáine.

Port Láirge i 1918 : Comóradh Céad Bliain

I Mí na Nollag 1918 eagraíodh olltoghchán in Éirinn. Ba thoghchán an-tabhachtach é seo toisc go raibh mórán daoine a raibh cead vótála acu don chéad uair riamh agus gur dhiúltaigh na daoine a toghadh glacadh leis na suíocháin a bhí buaite acu, i dTeach na dTeachtaí sa Bhreatain. Ina ionad sin bhunaigh siad Dáil Éireann agus d’fhógair siad Éire ina poblacht agus nach mbeadh sí mar chuid den Ríocht Aontaithe as sin amach.

Port Láirge i 1919-1920 : Comóradh Céad Bliain

Ba rí-mhór an dealramh oirbheartaíochta a bhí ag Richard Mulcahy agus a thiomantas don dualgas cur go mór leis an streachailt ar son Saoirse na hÉireann. Na róil lárnacha aige imrítear i gCogadh na Saoirse agus sa Chogadh Cathartha a lean é a mharcáil amach mar duine lárnach i stair na hÉireann.

Waterford City & County Council Archives Office