Is féidir na liostaí ballraíochta a íoslódáil le haghaidh na mbriogáidí i bPort Láirge Thoir agus Thiar den IRA agus le haghaidh Chumann na mBan de chuid Phort Láirge. Bailíodh an t-eolas seo ó na rollaí ainmfhoclacha a chuir na Cartlanna Míleata ar fáil ar www.militaryarchives.ie

Waterford City & County Council Archives Office